Regelverk

Åpner de nye direktivene for usaklig pakking av ulike ytelser?

To nye avgjørelser fra KOFA gir usikkerhet knyttet til tolkningen av de nye EU-direktivene. Tilsynelatende mener KOFA at de nye direktivene gir oppdragsgiver fritt spillerom til å pakke sammen ulike ytelser i kravspesifikasjonen, uavhengig av formål og konsekvenser for konkurransen. Kan denne tolkningen være riktig? Les mer...

Arbeidstilsynet kan gi bøter

I lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv., vedtatt 14.6.2013, er Arbeidstilsynet gitt rett til å ilegge offentlige innkjøpere bøter for brudd på forskrift om lønns- og arbeidsforhold ved offentlige anskaffelser. Les mer...

Hvilke regler gjelder for møter mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse?

mopteDet er ikke nødvendigvis slik at enhver kontakt mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse er forbudt. Men det stilles krav til hvordan en slik kontakt foregår, og det er begrensninger mht. møtets formål og innhold.
Les mer...

Konkurransepreget dialog - hva skal leveres fra leverandørene i første del av konkurransen

105756180 kopiKonkurransepreget dialog er en krevende prosedyre, som kan gi gode mulighet for oppdragsgiver til å benytte seg av leverandørenes kreativitet mht. å finne gode løsninger. Men da er det viktig at man ikke tvinger leverandørene til å treffe valg mht. teknolog og løsninger for tidlig. Les mer...

Intensjonskunngjøringer

I de nye håndhevelsesreglene i forskrift om offentlige anskaffelser, er det kommet en ny type kunngjøring, nemlig såkalte «Intensjonskunngjøringer». Vi skal her se nærmere på hva en slik intensjonskunngjøring er, og hvorfor det er viktig for potensielle leverandører å følge med på slike.
Les mer...

Når kan rammeavtaler og avrop/bestillinger under slike kjennes ugyldige?

I de nye håndhevelsesreglene er det bestemt at både rammeavtaler og avrop/bestillinger under disse kan eller skal kjennes ugyldige, avrortes eller det kan ilegges overtredelsesgebyr for brudd på forskriftene. Men vilkårene for ugyldighet, avkorting og overtredelsesgebyr er ganske forskjellige avhengig av om det er selve rammeavtalen eller bare tildelingen av avrop/bestillinger som angripes av leverandørene. Les mer...