31 March 2013

Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene

Oppdragsgiver har en stor frihet når det gjelder hvilke prinsipper som skal benyttes for poengsetting av tildelingskriteriene. Den viktigste begrensningen følger av grunnprinsippene i regelverket, herunder særlig likebehandling og forutberegnelighet. Dette kan legge reelle bånd på oppdragsgiver, herunder kan det begrense muligheten for å bruke forskjellige prinsipper for poengsettingen.

Vi minner samtidig om vårt kurs i Evalueringsmodeller for innkjøpere den:
25. april i Oslo
6. juni i Bergen
13. juni i Oslo

Påmelding:
http://foa.no/page254/page32/page32.html

Leverandørkurs i Evalueringsmodeller gjennomføres 7. mai i Oslo. Påmelding:
http://foa.no/page6/page33/page33.htmlLes mer...