31 July 2011

Slik utformer du anbud til det offentlige

Artikkel i Norsk Landbruk nr. 11/2011, om hvordan utforme anbud til det offentlige.Les mer...