29 May 2011

Regjeringens håndhevingsforslag blir forsinket

Regjeringens forslag til nye håndhevingsregler for offentlige anskaffelser blir forsinket.Les mer...