23 September 2012

Strenge vilkår for bruk av miljømerker som tildelingskriterium

I EF-domstolens dom i sak 368/10, avsagt 10. mai 2012 la domstolen til grunn, at det er strenge vilkår for å bruke et tildelingskriterium som premierer bruk av miljømerker.

Les mer...