20 January 2013

Hvilke regler gjelder for møter mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse?

mopteDet er ikke nødvendigvis slik at enhver kontakt mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse er forbudt. Men det stilles krav til hvordan en slik kontakt foregår, og det er begrensninger mht. møtets formål og innhold.
Les mer...