19 September 2010

Bot til Drammen kommune

KOFA ila Drammen kommune et gebyr på kr. 900 000 for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikehold ved endring av en kontrakt.

Les mer...

Vilkår for konkurranse med forhandlinger

Dersom en anbudskonkurranse avlyses som følge av at det bare har kommet inn ett tilbud, kan vilkårene for bruk av konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring være oppfyltLes mer...

Kjønnsfordeling som tildelingskriterium?

I KOFA-sak 2010/134 åpner KOFA for at «kjønnsfordeling» på visse vilkår kan benyttes som tildelingskriterium. Men dette gjelder ikke kjønnsfordelingen i styret.Les mer...