16 June 2013

Arbeidstilsynet kan gi bøter

I lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv., vedtatt 14.6.2013, er Arbeidstilsynet gitt rett til å ilegge offentlige innkjøpere bøter for brudd på forskrift om lønns- og arbeidsforhold ved offentlige anskaffelser. Les mer...