08 September 2013

KOFA åpner for forbud mot taktisk prising

KOFA har i sak 2011/265 avgjort sin første sak i stornemnd. Men saken reiser muligens flere spørsmål enn den gir svar på. Avgjørelsen er uansett viktig, fordi den prinsipielt åpner for bruk av bestemmelser i konkurransegrunnlaget, som forbyr taktisk prising. Les mer...