04 November 2012

Konkurransepreget dialog - hva skal leveres fra leverandørene i første del av konkurransen

105756180 kopiKonkurransepreget dialog er en krevende prosedyre, som kan gi gode mulighet for oppdragsgiver til å benytte seg av leverandørenes kreativitet mht. å finne gode løsninger. Men da er det viktig at man ikke tvinger leverandørene til å treffe valg mht. teknolog og løsninger for tidlig. Les mer...