02 March 2014

Lekkasjer i rammeavtaler kan gi erstatning

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2012-101879), ble NAV pålagt å betale erstatning på over 3,2 mill. kr., som følge av at avtaleprodukter ble kjøpt fra andre leverandører enn de leverandørene det var inngått rammeavtaler med.Les mer...